Insomnia

For most people falling asleep is something that just happens: You are tired, you go to bed and shortly after that you are in dreamland and will wake up again after 7 hours and feel all fresh and revitalized. But when you are suffering from Insomnia you can often dread the night time. And being anxious doesn’t really help the whole process of sleeping either…Insomnia, can't sleep

Insomnia means you have trouble falling asleep or you often wake up during your sleep for a longer period of time.

People who suffer from insomnia often notice it influences their quality of life and well being. You may become more irritable, you can’t concentrate and you feel tired all the time. Insomnia is also linked  to immune deficiency, depression and anxiety.

Everyone can have a bad night sleep every once in a while but  around 10% of people has a chronic sleeping disorder.

Insomnia can have different causes: an anxiety disorder, depression, chronic pain, hormonal changes like pregnancy or menopause.

But too much stress or worries, the loss of a loved one or problems at work can also cause sleeping problems.

How can acupuncture help for insomnia?

In acupuncture Insomnia is seen as a disturbed balance between Yin and Yang. Or in this case an inbalance between your day and night rhytm .

Normally during the daytime your energy should be more Yang (= energetic, light, warm). Then when the day progresses towards the evening your turn more Yin (= resting, dark, cool). That is when everything functions normally.

When there is an inbalance between Yin and Yang for a longer time, you can develop a sleeping problem. Acupuncture can help you back into balance.

There are acupuncture points that promote the Yin energy .Yin energy is needed to help you fall asleep.

Then there are points that decrease too much Yang energy  in the head or heart palpitaions for example. With the help of acupuncture you can “reset” your biological clock so that you feel energetic in daytime again. Now you can fall asleep at nighttime.

Treating insomnia with acupuncture

Besides acupuncture of course we will also address your eating habbits, lifestyle and discuss other things that might influence your sleep.

I do hope that if you are anxious about falling asleep, exhausted due to a lack of sleep or when you concider taking sleep medication you will first give acupuncture a try! It usually works very well!

I am happy to say that over the years I have helped lots of people regaining a normal sleeping pattern again with acupuncture.

Usually you will know after a few treatments if acupuncture can help you or not.

Don’t hesitate to call me if you need more information or when you want to schedule an appointment!

Phone: 06 – 41 42 1791
mail: saskia.schuijt@gmail.com

Slapeloosheid

slapeloosheid behandelen met acupunctuurSlapeloosheid – Voor de meeste mensen is slapen iets fijns en vanzelfsprekends; je bent moe, je
gaat in bed liggen en bent kort daarna in dromenland om 7 uur later weer wakker te worden en vol energie aan een nieuwe dag te beginnen.

Maar als je last hebt van slapeloosheid kun je steeds meer op gaan zien tegen de nacht. En die angst op zich helpt het hele proces van inslapen ook weer niet…

Men spreekt over slapeloosheid of insomnie wanneer je voor langere tijd moeite hebt met in slaap vallen of met doorslapen ’s nachts.

Bij mensen die last hebben van slapeloosheid heeft dit invloed op hun functioneren en welzijn. Je kunt je slechter concentreren, bent prikkelbaar en te moe om de dag door te komen. Slapeloosheid kan uiteindelijk leiden tot een verminderde weerstand, depressie en angststoornissen.

Iedereen slaapt wel eens wat slechter maar ongeveer 10% van de mensen last van chronische slapeloosheid.

De oorzaken zijn heel divers: een angststoornis of depressie, pijnklachten ,hormonale veranderingen als zwangerschap of de menopauze. Maar ook een teveel aan stress of piekeren, verlies van een geliefde of een ontslag kan zorgen voor langdurige slapeloosheid.

Hoe kan acupunctuur helpen tegen slapeloosheid?

Slapeloosheid is vanuit de acupunctuur te verklaren doordat de balans tussen yin en yang verstoord is. Met andere woorden: een verstoring in je natuurlijke dag-/nachtritme.

Normaal gesproken hoor je overdag meer Yang te zijn (staat voor: energie, licht, warmte, etc). In de loop van de dag verander je naar meer Yin (rust, donker, koel, etc) als het goed is.

Als de balans tussen Yin en Yang verstoord is kun je slaapproblemen krijgen. Hier kun je met acupunctuur verandering in brengen.

Er zijn acupunctuurpunten die een tekort aan Yinne energie (die nodig is om in te slapen) kunnen aanvullen of een teveel aan Yange energie (teveel activiteit in je hoofd, hoge hartslag, klaar wakker zijn ’s nachts) vermindert. Door met acupunctuur als het ware je biologische klok te resetten kom je weer in een normaler slaapritme en ben je overdag fitter.

Slapeloosheid behandelen

Naast acupunctuur kunt u adviezen verwachten over uw leefpatroon, voeding en algemene “slaaphygiene”.

Ik hoop dat als u angst heeft om te gaan slapen, oververmoeid bent door slaapgebrek of als u slaapmedicatie overweegt u eerst acupunctuur zult proberen! Vaak werkt het verrassend goed!

Ik heb veel mensen weer op een gezonde en ontspannen manier aan een normaal slaappatroon zien komen door acupunctuur.  Meestal weet u na een paar behandelingen wel of het u kan helpen.

Belt u gerust voor meer informatie of als u een afspraak wilt maken voor een acupunctuurbehandeling!

Tel: 06 – 41 42 1791
mail: saskia.schuijt@gmail.com